* * * * * Dream Village Phuket

Naturskön svenskby, Phuket, Thailand

Legionella Bakterier

Lite update om Varmvattenberedare och Legionellabakterier!

 

De varmvattenberedare som de flesta har i DV är av typen, Elektrisk uppvärmning av ett kärl om 20-30 liter. Det är ett stillastående vattensystem som står oanvänt under största delen av året. Temperaturen i beredaren är mellan 20-40 °C. Då är sannolikheten för Legionellabakteriens tillväxt stor. För att i största mån undvika detta så rekommenderas följande:

 

Töm beredaren och allt vatten i rören när Ni lämnar huset!

 

  1. Om det inte varit tömt, slå på varmvattenberedaren, vrid termostaten till max. temperatur och hetta upp vattnet i den så högt det går. Bakterien dör fort vid en temperatur över 60 °C. Låt sedan beredaren vara upphettat i ett par timmar.

    Öppna en varmvattenkran och töm hela beredaren på ca 20-30 Liter vatten.

  2. Gör om hela proceduren med max temperatur på beredaren. Låt verka i två timmar. Töm sedan beredaren genom att öppna en varmvattenskran vid ett tappställe i taget. Låt vattnet rinna sakta i 5 minuter så att hela delen av rörsystemet blir upphettat till över 60°C. Upprepas vid nästa tappställe osv. OBS. glöm inte Duschen!!! Det är den värsta smittospridaren! Sjunker vattentemperaturen under 60 °C, upprepa punkt 2.

  3. När alla rör och blandare och duschar är urspolade så minska termostaten på varmvatten beredaren till 55 °C. Låt beredarens termostat stå på min 55°C. Då är vattnet i beredarens mitt ca. 55°C och i dess botten lägre.

  4. När ni lämnar huset, töm beredaren och rörsystemet på vatten så är allt klart tills ni kommer tillbaka nästa gång.

    Om vattensystemet varit tömt på vatten sedan ni senast var i huset så finns det inte så stor risk för Legionellabakterier. Tänk dock på att det kan finnas vatten kvar i vissa delar av systemet som inte låter sig tömmas vid självfall. Då kan det finnas en bakterietillväxt just där.

  5. Fyll vattensystemet. Sätt på varmvattenberedaren på max temp. Vänta i två timmar. Spola sedan ur alla varmvatten tappställen och duschar i några minuter tills vattnet ”bränns” >55 °C vid varje tappställe.

 

Då har Ni gjort vad som kan göras för att minska risken för Legionellabakterier i vattensystemet. Tappvattnet i området är normalt inte stillastående. Varje dag tappas det vatten genom systemet och speciellt vid vattning av grönområden. Så möjligheten till bakterietillväxt i distributions systemet är liten.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)