* * * * * Dream Village Phuket

Naturskön svenskby, Phuket, Thailand

2014/3

Dream Village Phuket Co., Ltd.

Aktieägare information 2014-03-01

Nummer 2014/3

 

Styrelsemöte Dream Village Phuket Co, Ltd

 

Datum: 2014-03-01

 

Närvarande: Håkan Nilsson, Birgitta Johansson, Sven-Ingvar Johansson Lennart Frisk och Thomas Gjörling via telefon.

 

 

 • Rapporter, Sven-Ingvar o Håkan har tillsammans besiktigat Reisers elmätare. De har inte funnit något synligt fel! Ingen felkoppling men mätaren har bytts till ny. Styrelsen beslutade att Reiser får själv stå kostnaden som uppstått i sitt hus 2013.

 • Jums pestkontroll med ny firma gäller under 2014. Rör i husen injekteras, sedvanlig termitsanering på insidan.

 • Bartaket bytt, lampor uppsatta, ljust och fint. Prisoffert kommer på "stenräcke" planerat klart senas 23/3-2014.

 • Stora poolens ev omfogning beror på svar från offertförfrågan, Håkan återk.Prel. omfogning i oktober/november.

 • Ny gatubelysning på plats och lyser upp området väldigt bra.

 • Beslutsfrågor, Vi har övervikt på att vakten skall bort men fattar beslut efter att kameror o inspelningsutrustning är på plats. Kameror skall vara på plats senast 23/3-2014. Vi skall informera resp. hundägare om hur vi ser på hundfrågan där vi mot att använda oss av "lösa" hundar i vaktsyfte svarar för kostnad för mat o veterinär.

 • Tre alternativ finns för Servicegivare

 • Alt. 1, Som vi har det nu.

 • Alt. 2, DVP Co., hyr in olika leverantörer, Anders och Ralf som områdes ansvariga, separat trädgårdsfirma som sköter området. Separat Pest firma, AC-service, Sophämtning mm.

 • Alt. 3, tar in Dins firma som anställer trädgårdsfolk och Anders för poolerna. Din själv får vara områdes ansvarig, sköta betalningar etc, utan påslag!

 • Styrelsen vitsordar Alt. 2 men skall kolla ev. kostnader mot Ralf för hans insatser under tiden April - Okt.

 • Sven-Ingvar har genom kontakt på Imigration (Alf) fått information att ev. arbetstillstånd för Anders inte behövs - det kan räcka med intyg från oss boende att han jobbar som Volontär !Håkan kollar detta med vår advokat Tony.

 • Vi behåller vårt försäkringsbolag som tidigare.

 • Fiberinternet är klart för 5 hus. Wifi mast installerad för fibernätet. Ytterliggare två kan behövas för att täcka hele området.

 • Advokatkostnad samma som föregående år, 10.000 B / Bolagsandel.

 • Kommande arbete, Sven-Ingvar köper ett billass matjordför allmänna trädgårdsytor där det endast är "betongsand" kvar. Målning av 17 st murfack (allmänna) invändigt o överliggande skall utföras under mars månad, c:a kostnad 35000 B.

 • Murfack vid egen tomt bekostas av respektive husägare.

 • Övrigt, allas vår goa Snusan är i dåligt skick med ett öga blint o det andra nedsatt, har visat tecken på att åldern tar ut sin rätt ! Sven-Ingvar o Hans (från barnhemmet) åker gemensamt till veterinären för att kolla hennes tillstånd och därefter fattas beslut hur vi skall hantera hennes framtid !

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)