* * * * * Dream Village Phuket

Naturskön svenskby, Phuket, Thailand

2013/3

Dream Village Phuket Co., Ltd.

Aktieägareinformation 2013-06-28

Nummer 2013/3

Informationen är tänkt att vara ett månatligt meddelande med ett antal fasta rubriker utgivet av styrelsen efter det ordinarie månads mötet.

Rapport från styrelsemötet den 2013-06-17.

 • Rapport från Scott, vakterna är på plats. Vi har förstått att vakten lämnar sin post då och då för att uträtta ärenden och hjälpa till att vattna etc. Styrelsen uppdrog åt Jum att instruera vakten att vid dessa tillfällen stänga och låsa grinden. Det verkade som om bara vårt påpekande fick vakterna att skärpa upp sig.

 • CCTV bevakning. Vi diskuterade också att göra ett försök med TV övervakning av vissa delar i området. De som önskar skulle då kunna ha sin pool etc. övervakad och kunna se med egna ögon hur det ser ut i området via sin mobil telefon. Håkan förbereder ett försök i oktober. Synpunkter lämnas till någon i styrelsen.

 • Försäkringsbreven för 2013-2014, Fakturan är betald och betalningen bekräftad. Amy har meddelat att alla som ville ha försäkringen får den. Det gäller alla i DV och två hus i PV1 och PV3.

 • Nyheter om Poolområdets aktion. Aktionen var uppskjuten i väntan på ett beslut i Phuket Court till den 2013-04-25. Beslutet blev att Dan Andersson fick sin pant halverad och den skall nu delas med en Thailändsk familj. Beslutet kommer att överklagas av Dan Andersson

 • Farthinder byggs i området?Styrelsen vill ha in synpunkter! Det har framkommit klagomål på motorcykel körning i höga farter i området. Med tanke på säkerhet och trivsel diskuterade styrelsen att reparera vägarna vid hus 71-31 och 71-25 och då samtidigt anlägga vägbulor, ca 15-20 cm höga och 3-4 meter långa. De kan placeras i mitten av gatorna så att det blir fyra farthinder. Synpunkter lämnas till någon i styrelsen.

 • Provisoriskt tätade vattenläckor. Vi har haft tur med de tre lagningar som gjordes i början på mars. De håller hittills Styrelsen planerar att lägga om vatten tillförseln till husen 71-31, 33, 34, 26, 02, under kommande november månad.

 • Betalning av Service avg. 2013Q3. Alla har nu betalt, några lite sent. Så nästa gång blir igen om tre månader för de få som betalar var tredje månad.

 • Punkter som styrelsen arbetar vidare med:

 • Framtagande av Verksamhets plan för området för 2013-14, 2014-15 & senare. Styrelsen kommer att sända ut ett antal förslag och frågor till ägarna under sensommaren för att i enkätform få höra era synpunkter och förslag till prioriteringar. Frågor som finns att besvara är bl.a. läckande vattenledningar, behov av farthinder i området

 • Resultatet av enkäten kommer att utgöra grunden för bolagets åtgärdsbudget för 2013-14. Den bör vara klar i god tid före utskicket av Service fakturan i November som förfaller till betalning den 2013-11-28, Eller om den delas upp i 3 månaders betalningar 2013-11-28; 2014-02-28; 2014-05-28; 2014-08-28.

 • Bolags organisation och Markavtal med husägaren är fortfarande inte klara. Lars Nyström och Håkan har mötts i Malmö i början av Juni för att gå igenom alla frågor. Brev till advokaten går i väg denna vecka.

Menton 2013-06-28/Håkan Nilsson

2013-06-28.pdf

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)