* * * * * Dream Village Phuket

Naturskön svenskby, Phuket, Thailand

2013-2

Dream Village Phuket Co., Ltd.

Aktieägareinformation 2013-05-15

Nummer 2013/2

Informationen är tänkt att vara ett månatligt meddelande med ett antal fasta rubriker utgivet av styrelsen efter det ordinarie månads mötet.

Rapport från styrelsemötet den 2013-05-12.

 • Rapport från DV att Grinden ibland är öppen och obevakad. Vi har förstått att vakten lämnar sin post då och då för att uträtta ärenden och hjälpa till att vattna etc. Styrelsen uppdrog åt Jum att instruera vakten att vid dessa tillfällen stänga och låsa grinden. Behöver vi komma in så slår vi en signal till Dvs mobil som Jeams har. Vi diskuterade också ett alternativ med motoriserad grind med kodlås och CCTV bevakning. Vi avvaktar senare resultat av Jums instruktioner till Vakten. Synpunkter lämnas till någon i styrelsen.

 • Försäkringsbreven för 2013-2014, Fakturan på väg. Amy har meddelat att alla som ville ha försäkringen får den. Det gäller alla i DV och två hus i PV1 och PV3. Alla utestående skador för 2012 är reglerade via vårt konto och har krediterats husägarna.

 • Inga nyheter om Poolområdets aktion. Den var uppskjuten i väntan på ett beslut i Phuket Court till den 2013-04-25. Vi vet dock ännu inget om resultatet.

 • Marken efter södra muren, mellan hus 71 och 71-04 parallellt med vägen från Håkan till Scott har nu bytt ägare. Violet Asset Co., Ltd som ägdes av Narins advokat partner Mr. Somjet är nu sålt.

 • Farthinder byggs i området? Det har framkommit klagomål på motorcykel körning i höga farter i området. Med tanke på säkerhet och trivsel diskuterade styrelsen att reparera vägarna vid hus 71-31 och 71-25 och då samtidigt anlägga vägbulor, ca 15-20 cm höga och 3-4 meter långa. De kan placeras i mitten av gatorna så att det blir fyra farthinder. Synpunkter lämnas till någon i styrelsen.

 • TV bevakning av privata hus eller tomter? Vi uppmanar främst de som har Internett att om så önskas överväga att skaffa en Webcam kamera som kan hålla er tomt, hus eller pool under bevakning. Den kan ställas in så att den fungerar vid någon rörelse i området eller bevakar när ni vill se den ifrån en dator eller mobil. Patrik Krall har en installerad sedan 1,5 år och den fungerar utmärkt så länge Internet fungerar. Intresserade kontaktar Håkan.

 • Provisoriskt tätade vattenläckor. Vi har haft tur med de tre lagningar som gjordes i början på mars. De håller hittills Styrelsen planerar att lägga om vatten tillförseln till husen 71-31, 33, 34, 26, 02, under kommande november månad.

 • Preliminär fakturering för år 2014. Styrelsen förordade ett förenklat system för service avgifter, innebärande att alla hus betalar en lika stor summa per år. Betalaren kan välja att betala en, två eller fyra gånger per år. Då underlättas instruktionen till Internet banken så att man lätt kan upprepa eller förutbestämma sin betalning och inte riskera att glömma den eller vara osäker på hur mycket som skall betalas. I Mars året efter göres sedan en individuell avräkning där man tar hänsyn till el, försäkring, AC service, Tömning, och andra små utgifter som huset har haft. Överskottet krediteras och justeras på betalningen i maj. Synpunkter lämnas till någon i styrelsen.

  Punkter som styrelsen arbetar vidare med:

 • Framtagande av Verksamhets plan för området för 2013-14, 2014-15 & senare. Styrelsen kommer att sända ut ett antal förslag och frågor till ägarna under sensommaren för att i enkätform få höra era synpunkter och förslag till prioriteringar. Frågor som finns att besvara är bl.a. läckande vattenledningar, behov av farthinder i området

 • Resultatet av enkäten kommer att utgöra grunden för bolagets åtgärdsbudget för 2013-14. Den bör vara klar i god tid före utskicket av Service fakturan i November som förfaller till betalning den 2013-11-28, Eller om den delas upp i 3 månaders betalningar 2013-11-28; 2014-02-28; 2014-05-28; 2014-08-28.

 • Bolags organisation och Markavtal med husägaren är fortfarande inte klara. Lars Nyström arbetar vidare på detta och beräknar att återkomma med ett förslag till styrelsen under sommaren.

 • Menton 2013-05-15/Håkan Nilsson

   2013-05-15.pdf

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)