* * * * * Dream Village Phuket

Naturskön svenskby, Phuket, Thailand

2013-1

Dream Village Phuket Co., Ltd.

Aktieägareinformation 13-04-27

Här kommer den första informationen efter årsmötet i Häf DV och det första mötet med DV minoritetsägare i Göteborg den 2013-04-20. r var 10 hus och 13 personer representerade.

Informationen är tänkt att vara ett månatligt meddelande med ett antal fasta rubriker utgivet av styrelsen efter det ordinarie månadsmötet.

Funktionärer.

  • Den svenska minoritets styrelsen betår av: Håkan Nilsson, Lennart Frisk, Thomas Gjörling och Birgitta och Sven-Ingvar Johansson som delar uppdraget tillsammans.

  • Revisorer valdes inte på mötet utan Marie-Louise Alreke Wählhammar och Patrik Krall kommer även i fortsättningen att få kopia på alla transaktioner samt ha tillgång till att se alla transaktioner på bolagets konto i Bangkok Bank, Thalang via Internet.

  • Den Thailändska majoritets styrelsen betår av: Dir. Thanachai Tony Seangsanoh, Ordf., Thanassorn La-ied.

  • Bolags revisor: Miss Dusadee Samerpak, Certified Public Accountant No. 6939.

Aktieägare med mark och/eller hus i Bolaget DVP, 2013-04-20

Hus markerade med Röd text är ”Till Salu”

71-06 Thomas & Helena Gjörling

71-07 Michael & Marita Johansson

71-08 Lennart & Liz Hamark

71-12 Kent-Ole Nielsen

71-13 Sven-Åke & Kickan Reiser

71-26 Kent Drevhage

71-28 Björn & Mari-Lou Fritzell

71-30 Patrik & Maria Krall

71-31 Lennart & Eva Frisk

71-33 Sven-Ingvar Johansson

71-34 Birgitta Johansson

71-50 Eivin & Ann-Ruth Karoliussen

Pool 25, 26, 33, 34

Aktieägare med mark och/eller Hus i andra bolag 2013-04-20

71-00 Håkan Nilsson

71-02 Marcel Ruiter

71-03 Ralf Petrikat

71-04 Ralf Petrikat

71-29 Patrik & Lotta Engberg

71-32 Bengt & Helle Söderberg

Aktieägare utan mark och/eller Hus i Bolaget DVP, 2013-04-20

71-01 Roger & Irmgard Nilsson

71-09 Ove & Marianne Sjöblom

71-24 Lars & Marie Nyström

71-25 Thomas & Toui Pehrson

Övriga husägare, 2013-04-20

71-05 Scott Macdonald

71-10 Kenneth & Krystyna Stenman

71-11 Thai ägt

14-23 Thai ägt

71-27 Thai ägt

Punkter som är av särskild betydelse:

  • Framtagande av Verksamhetsplan för området för 2013-14, 2014-15 & senare. Styrelsen kommer att sända ut ett antal förslag och frågor till ägarna under sensommaren för att i enkätform få höra era synpunkter och förslag till prioriteringar. Frågor som finns att besvara är bl.a. läckande vattenledningar, behov av farthinder i området

  • Resultatet av enkäten kommer att utgöra grunden för bolagets åtgärdsbudget för 2013-14. Den bör vara klar i god tid före utskicket av Servicefakturan i November som förfaller till betalning den 2013-11-30, Eller om den delas upp i 3 månaders betalningar 2013-11-30; 2014-02-28; 2014-05-30; 2014-08-30.

  • Bolags organisation och Markavtal med husägaren är fortfarande inte klara. Lars Nyström arbetar vidare på detta och beräknar att återkomma med ett förslag till styrelsen i sommar.

  • Phuket Court har ett nytt datum för återupptagandet av den exekutiva aktionen på poolområdet, 2013-04-25.

Menton 2013-04-27/Håkan Nilsson

2013-04-27.pdf

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)